Olaussen, L. P. (2004). Fruktbarhet sikres ved argumentasjon, ikke med erklæringer. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 91(5), 408–412. https://doi.org/10.7146/ntfk.v91i5.71610