Korsell, L. E. (2004). Straff och sjåalvreglering mot brott i näringslivet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 91(5), 349–367. https://doi.org/10.7146/ntfk.v91i5.71606