Lindgren, S.- Åke, Klette, H., Olesen, H., & Smith, P. S. (2004). Boganmeldelser. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 91(4), 336–348. https://doi.org/10.7146/ntfk.v91i4.71605