Bragadóttir, R. (2004). Udviklingen af de strafferetligt sanktioner i Island. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 91(2/3), 232–242. https://doi.org/10.7146/ntfk.v91i2/3.71595