NTfK. (2003). Ny litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 90(2), 153–156. https://doi.org/10.7146/ntfk.v90i2.71563