Åkerström, M., Mathiesen, C., Wandall, R. H., Clausen, S., Tallroth, P., Gottlieb, P., & Greve, V. (2001). Boganmeldelser. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 88(4), 350–363. https://doi.org/10.7146/ntfk.v88i4.71530