Shannon, D. (2001). Graffiti och annan kriminalitet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 88(3), 240–253. https://doi.org/10.7146/ntfk.v88i3.71521