Christie, N. (2000). Om straffens hegemoni. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 87(4), 316–319. https://doi.org/10.7146/ntfk.v87i4.71506