Christie, N. (2000). Styring ved straff. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 87(3), 230–240. https://doi.org/10.7146/ntfk.v87i3.71496