Mathiesen, T. (2000). Globaliseringen av kontroll: Fremveksten av registrerings- og overvåkningssystemer i Europa. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 87(3), 203–220. https://doi.org/10.7146/ntfk.v87i3.71494