Kaspersson, M. (1999). Dödligt våld i Sverige och andra europeiska länder 1500-1800. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 86(2), 117–136. https://doi.org/10.7146/ntfk.v86i2.71470