Larsson, P. (1999). Monstre, visst fins de. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 86(2), 105–116. https://doi.org/10.7146/ntfk.v86i2.71469