Asp, P. (1997). Positiv generalprevention. Rapport från ett symposium i Uppsala. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 84(3), 195–203. https://doi.org/10.7146/ntfk.v84i3.71436