Olaussen, L. P. (1995). Voldskriminalitetens utvikling i de to siste tiårene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 82(2), 97–116. https://doi.org/10.7146/ntfk.v82i2.71370