Nielsen, G. T. (1994). Ærekrænkelser - behandles de groveste seriøst af myndighederne?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 81(1), 99–110. https://doi.org/10.7146/ntfk.v81i1.71335