Klette, H. (1994). Tingsrätternas straffmätningspraxis vid brott enligt BrB kap. 1 § och speciellt grov våldtäkt, 1989-92. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 81(1), 54–66. https://doi.org/10.7146/ntfk.v81i1.71331