Larsson, P. (1993). Pedagogikkens inntog. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 80(1), 31–45. https://doi.org/10.7146/ntfk.v80i1.71308