Järvinen, M. (1991). Könsperspektiv på prostitution. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 78(2), 81–98. https://doi.org/10.7146/ntfk.v78i2.71262