Nilsson, H. G. (1991). Krönika från Europarådet 1988-1990. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 78(1), 48–53. https://doi.org/10.7146/ntfk.v78i1.71258