Sevón, K. (1990). Legalitet, effektivitet och legitimitet som kriterier för straffrättens normativa koherens. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 77(4), 304–328. https://doi.org/10.7146/ntfk.v77i4.71253