Nuutila, A.-M. (1990). Mökligheten att handla annorlunda som en förutsättning för skyldansvar - syften och värderingar. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 77(4), 276–294. https://doi.org/10.7146/ntfk.v77i4.71251