Nuotio, K. (1990). Förutsebarhetens betydelse inom Honkasalos läran om kausalitet i straffrätten. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 77(4), 260–275. https://doi.org/10.7146/ntfk.v77i4.71250