Bødal, K., Fridhov, I. M., & Hammerlin, Y. (1989). Nordisk fengselsstatistikk. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 76(4), 247–265. https://doi.org/10.7146/ntfk.v76i4.71223