Helminen, K. (1989). Behandlingen av anhållna och häktade - ändamål, innehåll och verkningar. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 76(2), 113–121. https://doi.org/10.7146/ntfk.v76i2.71210