Hauge, R., & Nordlie, O. (1989). Mistenkte for narkotikalovbrudd i Oslo. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 76(1), 42–55. https://doi.org/10.7146/ntfk.v76i1.71204