Kveine, R. (1987). Utvikling av konfliktrådene i Oslo. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 74(4), 331–341. https://doi.org/10.7146/ntfk.v74i4.71182