NTfK. (1984). Ny litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 71(4), 431–432. https://doi.org/10.7146/ntfk.v71i4.71060