Grünefeld, B., & Noreik, K. (1984). Brannstiftere. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 71(4), 388–402. https://doi.org/10.7146/ntfk.v71i4.71057