Peltoniemi, T. (1984). Inställningen till familjevåld i Finland och Sverige. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 71(3), 329–334. https://doi.org/10.7146/ntfk.v71i3.71051