Jaakkola, R. (1984). Veli Verkko och den första fasen i den finska kriminolo. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 71(3), 287–299. https://doi.org/10.7146/ntfk.v71i3.71048