Scheerer, S. (1984). Avpenaliseringsteori. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 71(3), 273–286. https://doi.org/10.7146/ntfk.v71i3.71047