Svensson, B. (1984). Kriminalitetsutvecklingen i Sverige 1950-1982 - Tendenser och förklaringar. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 71(2), 109–125. https://doi.org/10.7146/ntfk.v71i2.71035