Hauge, R., & Nordlie, O. (1984). Brev til redaktionen - På jakt etter virkeligheten. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 71(1), 70–74. https://doi.org/10.7146/ntfk.v71i1.71031