Hauge, R., & Nordlie, O. (1983). Påtaleligheten av selvrapportert stoffbruk blant ungdom. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 70(3), 145–158. https://doi.org/10.7146/ntfk.v70i3.71008