Svensson, B. (1983). Böter i stället för fängelse. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 70(2), 103–113. https://doi.org/10.7146/ntfk.v70i2.71002