Olaussen, L. P. (1982). Selvrapportert utsatthet for kriminalitet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 69(4), 178–197. https://doi.org/10.7146/ntfk.v69i4.70974