Koch, L. (1982). Retspolitiske problemer - særlig med hensyn til kompetenceforhold - vedrørende beskyttelse og begrænsning af indsattes rettigheder under straffuldbyrdelse. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 69(2), 60–75. https://doi.org/10.7146/ntfk.v69i2.70962