Waal, H. (1982). Virker lukkete institusjoner likevel?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 69(1), 37–44. https://doi.org/10.7146/ntfk.v69i1.70960