Dahl, T. S. (1980). Kvinner som ofre. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 67(1), 56–77. https://doi.org/10.7146/ntfk.v67i1.70917