Kjerschow, A. (1980). Retssikkerhet og rettslig kontroll under fullbyrdelse av frihetsberøvende sanksjoner. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 67(1), 45–52. https://doi.org/10.7146/ntfk.v67i1.70915