Törnudd, P. (1980). Nyklassicismen i kriminalpolitikken. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 67(1), 21–26. https://doi.org/10.7146/ntfk.v67i1.70912