NTfK. (1976). Nyudkommen litteratur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 64(1/2), 151–152. https://doi.org/10.7146/ntfk.v64i1/2.70853