Olaussen, L. P. (1975). Skjerpede reaksjoner overfor unge lovovertredere. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 63(3/4), 230–245. https://doi.org/10.7146/ntfk.v63i3/4.70836