Persson, L. G. (1975). "Tillfället gör tjuven?" - Ett etiologisk dilemma inom kriminologin. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 63(1), 35–59. https://doi.org/10.7146/ntfk.v63i1.70820