Berkhout, A., & Björling, J. (1975). Straffets syfte inför internationellt domarforum. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 63(1), 1–7. https://doi.org/10.7146/ntfk.v63i1.70815