Wolf, P. (1973). Skader og tab forvoldt ved kriminelle handlinger. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 61(1), 85–110. https://doi.org/10.7146/ntfk.v61i1.70766