Anttila, I. (1973). Kriminalvård i frihet - social service eller kontroll?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 61(1), 24–36. https://doi.org/10.7146/ntfk.v61i1.70762