Christie, N. (1973). Strafferett og samfunnsstruktur. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 61(1), 1–23. https://doi.org/10.7146/ntfk.v61i1.70761