Törnquist, K.-E. (1972). Jämställd med sinnessjuk enligt brottsbalken. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 60(1), 55–63. https://doi.org/10.7146/ntfk.v60i1.70736