Werner, B. (1971). Socialgruppsfördeling vid självdeklarerad brottslighet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 59(3), 191–216. https://doi.org/10.7146/ntfk.v59i3.70721